Przejdź do treści

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Pracownia Ceramiczna FARFURKA, zwany dalej Sklepem, działa pod adresem www.farfurka.pl i mieści się w Lanckoronie ul. Św. Jana 4, 34-143 Lanckorona. Kontakt email: ceramika.farfurka@gmail.com

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu anonimowo, jak i dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie.
 2. W celu dokonania rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką. Odbiór osobisty w Pracowni.
  • Przelewem – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

IV. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) lub odbierany osobiście przez Klienta. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa w Sklepie.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.
 3. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie, Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 5 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania i spakowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
 5. W przypadku odbioru osobistego, Sklep informuje drogą telefoniczną lub elektroniczną o możliwości odbioru zamówionego produktu. Zamówienie należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości jego odbioru. Zamówienie, które nie zostanie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie anulowane.

V. REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo odesłać do Sklepu reklamowany towar po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Sklepu, wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

VI. ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
 2. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Podane przez Klientów dane osobowe Sklepu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.

Formy płatności

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

Prosimy o dokonanie przelewu na konto bankowe: mbank
90 1140 2004 0000 3002 3068 0166

Dane do przelewu:

Pracownia Farfurka
ul. Św. Jana 4
34-143 Lanckorona

Tytuł przelewu:

Pracownia Ceramiczna – Zamówienie [TUTAJ PODAJ NR TWOJEGO ZAMÓWIENIA]

GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

Przy odbiorze osobistym możliwa jest płatność gotówką lub kartą płatniczą.

Reklamacje i zwroty

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE PACZKI

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli paczka nosi znamiona uszkodzenia (wgniecenia, dziury, etc.) zalecamy odmówienie odbioru – prosimy też o natychmiastowy kontakt.

Jeżeli paczka nie jest uszkodzona, otwórz paczkę w obecności kuriera – w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z produktów, sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli produkt uległ uszkodzeniu, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 • Spisz protokół uszkodzenia. Należy wypełnić wszystkie pola w protokole szkody oraz zachować kopię protokołu dla siebie. Ważne, aby opisać stan faktyczny przesyłki, nie pisać słów dyktowanych przez kuriera.
 • Wykonaj zdjęcia uszkodzonych produktów i prześlij na nasz adres e-mail, opisując zaistniałą sytuację. Napisz jaką formę rekompensaty oczekujesz, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o reklamacji, poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie innego produktu lub zwrot pieniędzy.

W razie wątpliwości, prosimy o  kontakt. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

ZWROT PRODUKTÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionych produktów, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania oraz nie może dotrzeć do nas uszkodzony. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, zwrot nie zostanie uznany.